Finanšu pārskati

Līdzdalības līgums ar LR Kultūras ministriju “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā”

Darbības rezultāti 2024. gadā

Finanšu pārskats par 1. ceturksni

Darbības rezultāti 2023. gadā

Līgums par saņemto valsts budžeta finansējuma izmantošanu

Finanšu pārskats par 1. ceturksni

Finanšu pārskats par 1. pusgadu

Finanšu pārskats par 9 mēnešiem

Informācija par LNT saņemtajiem ziedojumiem

Informācija par iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā (nodokļu nomaksa)

Projekta finansēšanas līgums ar VKKF

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Darbības rezultāti 2022. gadā

Līgums par saņemto valsts budžeta finansējuma izmantošanu

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Informācija par iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā (nodokļu nomaksa)

Informācija par LNT saņemtajiem ziedojumiem

Lēmums par kapitālsabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšanu

Gada pārskats par 2022. gadu

Revidenta ziņojums

Finanšu pārskats par 12 mēnešiem

Finanšu pārskats par 1. pusgadu

Finanšu pārskats par 1. ceturksni

Finanšu pārskats par 9 mēnešiem

Projekta finansēšanas līgums ar VKKF

Darbības rezultāti 2021. gadā

Līgums par saņemto valsts budžeta finansējuma izmantošanu

Informācija par iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā (nodokļu nomaksa)

Informācija par LNT saņemtajiem ziedojumiem

Lēmums par kapitālsabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšanu

Gada pārskats par 2021. gadu

Revidentu ziņojums

Finanšu pārskats par 12 mēnešiem

Finanšu pārskats par 9 mēnešiem

Finanšu pārskats par 1. pusgadu

Finanšu pārskats par 1. ceturksni

Projekta finansēšanas līgums ar VKKF

Darbības rezultāti 2020. gadā

Līgums par saņemto valsts budžeta finansējuma izmantošanu

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Gada pārskats par 2020. gadu

Revidenta ziņojums

Lēmums par kapitālsabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšanu

Informācija par iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā (nodokļu nomaksa)

Informācija par LNT saņemtajiem ziedojumiem

Finanšu pārskats par 12 mēnešiem

Finanšu pārskats par 9 mēnešiem

Finanšu pārskats par 1. pusgadu

Finanšu pārskats par 1. ceturksni

Projekta finansēšanas līgums ar VKKF

Darbības rezultāti 2019. gadā

Līgums par saņemto valsts budžeta finansējuma izmantošanu

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Gada pārskats par 2019. gadu

Revidentu ziņojums

Lēmums par kapitālsabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšanu

Informācija par iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā (nodokļu nomaksa)

Informācija par LNT saņemtajiem ziedojumiem

Informācija par 2019. gada peļņas izlietojumu

Darbības rezultāti 2018. gadā

Līgums par saņemto valsts budžeta finansējuma izlietošanu

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Gada pārskats par 2018. gadu

Revidentu ziņojums

Lēmums par kapitālsabiedrības 2018. gada pārskata apstiprināšanu

Informācija par iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā (nodokļu nomaksa)

Informācija par LNT saņemtajiem ziedojumiem

Darbības rezultāti 2017. gadā

Līgums par saņemto valsts budžeta finansējuma izlietošanu

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Gada pārskats par 2017. gadu

Revidentu ziņojums

Lēmums par kapitālsabiedrības 2017. gada pārskata apstiprināšanu

Informācija par iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā (nodokļu nomaksa)

Informācija par LNT saņemtajiem ziedojumiem

Darbības rezultāti 2016. gadā

Līgums par saņemto valsts budžeta finansējuma izlietošanu

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Gada pārskats par 2016. gadu

Revidentu ziņojums

Lēmums par kapitālsabiedrības 2016. gada pārskata apstiprināšanu

Informācija par iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā (nodokļu nomaksa)

Informācija par LNT saņemtajiem ziedojumiem