Kontakti

Biļešu rezervācija 6700633667006337

e-pasts: pardosana@teatris.lv


Rekvizīti

VSIA Latvijas Nacionālais teātris

Kronvalda bulv. 2, Rīga, LV-1010

Reģ. Nr. LV 40003786149

Banka: Valsts Kase

Kods: TREL LV 22

Konts: LV86TREL9220520000000


Informācijas tālrunis 67006300 e-pasts: info@teatris.lv

Ieva Struka

Direktora vietniece repertuāra un mākslinieciskās stratēģijas jautājumos