Kontakti

Informācijas tālrunis 67006300 e-pasts: info@teatris.lv

Kase 67006339

Biļešu rezervācija 67006336  67006337


Rekvizīti

VSIA Latvijas Nacionālais teātris

Kronvalda bulv. 2, Rīga, LV-1010

Reģ. Nr. LV 40003786149

Banka: Valsts Kase

Kods: TREL LV 22

Konts: LV86TREL9220520000000