Izsoles


VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” izsludina izsoli “Par ēkas Kronvalda bulvārī 2, Rīgā, daļas iznomāšanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai”

Izsoles veids – rakstiska pirmā izsole.

Izsoles norises laiks – piedāvājumu atvēršana 2023. gada 8. jūnijā 10:00.

Pieteikums iesniedzams atbilstoši izsoles nolikuma prasībām līdz 2023. gada 8. jūnijam 10:00.

Izsoles nolikumu skatīt šeit


VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” izsludina izsoli “Par ēkas Kronvalda bulvārī 2, Rīgā, daļas iznomāšanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai”

Izsoles veids – rakstiska pirmā izsole.

Izsoles norises laiks – piedāvājumu atvēršana 2022.gada 22.februārī plkst. 10:00.

Pieteikums iesniedzams atbilstoši izsoles nolikuma prasībām 2022.gada 22.februārim, plkst. 10:00.

Izsoles nolikumu skatīt šeit

Jautājumi un atbildes. Skatīt šeit

Jautājumi un atbildes. Skatīt šeit


VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” izsola neapbūvēta zemesgabala daļu 3 m2 platībā informācijas stenda izvietošanai gar Krišjāņa Valdemāra ielu

Izsoles veids – rakstiska pirmā izsole.

Izsoles norises laiks – piedāvājumu atvēršana 2021.gada 12.martā plkst. 10:00

Pieteikums iesniedzams atbilstoši izsoles nolikuma prasībām ne vēlāk kā līdz 2021. gada 12. marta plkst. 10.00.

Izsoles nolikumu skatīt šeit

Izsoles rezultātus skatīt šeit