Fotografēšana un filmēšana

Fotogrāfēšana un filmēšana VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” organizētajos pasākumos

Ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas nosacījumus, informējam, ka Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais teātris” (turpmāk – Teātris) organizētajos publiskajos pasākumos var tikt veikta fotografēšana vai filmēšana, lai nodrošinātu Teātra atpazīstamību, publicitāti un popularizētu Teātra organizētos pasākumus.

Ņemot vērā, ka fotogrāfijas no publiskiem Teātra pasākumiem var tikt publiskotas, lai nodrošinātu Teātra tiesiskās intereses un nodrošinātu atpazīstamību, fotogrāfijas būs pieejamas plašākai sabiedrībai. Fotogrāfijas var tikt apstrādātas elektroniskajā vidē un publicētas Teātra mājaslapā, sociālo tīklu profilos vai jebkurā masu informācijas līdzeklī.

Teātris, izvēloties, kādu informāciju publicēt, vienmēr cenšas nodrošināt, ka ar publikācijām netiek aizskartas personas tiesības un brīvības, līdz ar to mēs centīsimies pēc iespējas mazāk publiskot bildes, kurās apmeklētājus var tieši identificēt. Ja apmeklējat Teātra rīkoto publisko pasākumu (kurā paredzēta arī fotografēšana) un nevēlaties, lai jūs fotografē, lūdzam mūs iepriekš par to informēt, lai mēs varam izvērtēt situāciju, ņemot vērā jūsu vēlmes. Vienlaikus mēs apzināmies, ka mums nav zināmi visi fakti un apstākļi par iespējamo ietekmi, tāpēc, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, jebkurai personai, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, ir iespējams vērsties pie mums.

Ja nevēlaties, lai fotogrāfija ar jūsu attēlu būtu publiskota, jūs varat vērsties pie mums ar lūgumu dzēst savu attēlu, rakstot uz e-pastu info@teatris.lv ar norādi “Personas datu aizsardzība” un norādot attēlu, kuru vēlaties dzēst. Mēs izvērtēsim katru gadījumu un iespēju robežās centīsimies ievērot jūsu vēlmes. Vēlamies vērst jūsu uzmanību, ka mums nav pienākuma dzēst attēlus, kuros Jūs nav iespējams tieši identificēt.

Teātris uzglabās iegūtos fotoattēlus vai videoierakstus līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim. Informāciju, kura iegūta Teātra rīkoto publisko pasākumu laikā, izmanto Teātra publiskā tēla un atpazīstamības veidošanai, tādēļ attiecīgā informācija var tikt glabāta patstāvīgi, ja vien tā vairs nav izmantojama mērķa sasniegšanai.

Par foto un/vai video materiāliem, kuros ir fiksēti personas dati no pasākumiem, ko organizē trešās personas Teātra telpās, Teātris atbildību neuzņemas, šādos gadījumos jums ir tiesības iebilst pret sevis fotografēšanu un/vai filmēšanu, paziņojot par to fotogrāfam/operatoram pasākuma laikā vai arī vēršoties pie pasākuma organizatora.