Ojārs Rubenis turpmāk būs Nacionālā teātra izpilddirektors

Latvijas Kultūras ministrijas

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2017. gada 14. decembrī

Uz Latvijas Nacionālā teātra valdes locekļa amatu tiks sludināts atklāts konkurss

Š.g. 15. decembrī beidzas līdzšinējā Latvijas Nacionālā teātra valdes locekļa Ojāra Rubeņa darbības pilnvaru termiņš. Uz vakanto valdes locekļa amatu 2018. gada sākumā Kultūras ministrija (KM) sludinās atklātu konkursu.

Līdzšinējais Latvijas Nacionālā teātra valdes loceklis O.Rubenis vadījis teātri 11 gadus. Viņa vadībā teātris ir piedzīvojis uzplaukumu – gan rūpējoties par tā ēkas sakārtošanu, gan sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Nacionālā teātra tēla veidošanā un zīmola atpazīstamības veicināšanā.

„Latvijas Nacionālo teātri vadu jau vairāk nekā 11 gadus, nākamais darba līgums paredzētu piecu gadu termiņu. Esmu nolēmis neturpināt darbu kā valdes loceklis un turpmāk, līdz teātra simtgadei strādāt pie iesāktajiem darbiem kā teātra izpilddirektors,” norāda Ojārs Rubenis.

“Pateicoties Ojāra Rubeņa un visa kolektīva pašaizliedzīgajam ieguldījumam, Latvijas Nacionālais teātris pēdējo gadu laikā ir piedzīvojis strauju izaugsmi un radījis daudzas Latvijas kultūrtelpā paliekošas vērtības. Tāpat Latvijas Nacionālais teārtis pastiprināti rūpējās par latviešu teātra vērtību saglabāšanu. Īpaši vēlos izcelt sabiedriski nozīmīgo devumu, veidojot daudzveidīgās norises Raiņa un Aspazijas, kā arī Raimonda Paula jubilejas gados, tāpat arī īstenotos un vēl plānotos Latvijas valsts simtgades notikumus,” akcentē kultūras ministre Dace Melbārde.

Lai nodrošinātu teātra darbības pēctecību, līdzšinējais teātra vadītājs Ojārs Rubenis uzņemsies teātra izpilddirektora pienākumus. Uz laiku līdz atklātā konkursā tiks izraudzīts jauns teātra valdes loceklis, teātra valdē tiks iecelts KM nominēts pagaidu valdes loceklis – KM valsts sekretāra vietniece Dace Vilsone.

Papildu informācijai:

Lita Kokale,

Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

67330343, 26469946

Lita.Kokale@km.gov.lv