Jānis Znotiņš

Režisors, dzimis 1983

Beidzis Latvijas Kultūras akadēmijas Dramatiskā teātra režijas bakalaura programmu pie Mihaila Gruzdova un Indras Rogas 2013. gadā.

Kopā ar kursabiedru un draugu Reini Suhanovu izveidojuši Valmieras vasaras teātra festivālu, kas notiek kopš 2016. gada, īpašu uzmanību pievēršot bērniem un jauniešiem.

Paralēli interesei par jaunas skatītāju paaudzes atvērtības audzināšanu dažādām teātra formām un estētikai, daudz domā par to, kā laikmetīgiem izteiksmes līdzekļiem atklāt nacionālās kultūras patieso vērtību.

Tuvākās izrādes

Divas pasaules

Ance Muižniece

Jaunā zāle Izrādes ilgums 1 h 30 m

Palicis mazāk par 10 biļetēm!

Biļešu cena 19.00 - 22.00€

Divas pasaules

Ance Muižniece

Jaunā zāle Izrādes ilgums 1 h 30 m

Biļešu cena 19.00 - 22.00€