14.03. MK rīkojums paredz būtiskus ierobežojumus publisko pasākumu norisei

14. marta Ministru kabineta rīkojums paredz, ka no šī brīža līdz 14. aprīlim:

1) Neatkarīgi no apmeklētāju skaita atcelt un aizliegt visus SABIEDRĪBAI PUBLISKI PIEEJAMOS:

 • svētku pasākumus,
 • izklaides pasākumus,
 • kultūras pasākumus,
 • sporta pasākumus,
 • atpūtas pasākumus (t.sk. naktsklubos un diskotēkās),
 • sapulces,
 • gājienus un piketus (atbilstoši likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” minētajām definīcijām),
 • reliģiskās darbības veikšanu, pulcējoties.

2)Ierobežot NEORGANIZĒTU PULCĒŠANOS:

 • kultūras,
 • izklaides,
 • atpūtas,
 • sporta,
 • reliģisko

norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem.

Vienlaikus noteikts, ka pasākumu norises vietas strādās līdz plkst. 23:00.

Grozījumi MK 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

———————-

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī no rītdienas, 13.marta, līdz 14. aprīlim tiek ierobežota kultūras nozares pasākumu norise, ja to dalībnieku skaits pārsniedz 200 cilvēkus, savukārt, visās mūzikas un mākslas skolās mācību process tiek pārtraukts, mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolās tiek pārtraukts klātienes mācību process, kultūras jomas augstskolām ir jāvērtē mācību procesa organizācija attālināti, valsts muzeju darbība tiek pārtraukta. No 13.marta Latvijas Nacionālā bibliotēka sniegs tikai neklātienes pakalpojumus

“Krīzes padomes sēdes lēmums ir atbildīgs un pilnībā vērsts uz sabiedrības drošību. Šobrīd saskaramies ar globālu un nestandarta situāciju. Aicinu gan pasākumu rīkotājus, gan apmeklētājus, kas iegādājušies uz tām biļetes, būt solidāriem – rīkotāji iespēju robežās jau šobrīd sākuši plānot pasākumu pārcelšanu vai atcelšanu. Jau šodien esam sasaukuši KM Krīzes vadības grupu, kurā izskatīsim dažādus organizatoriskus jautājumus, kā arī lemsim par mūsu padotībā esošo institūciju darba režīma izmaiņām. Aicinu pasākumu rīkotājus rīkoties pēc gara, nevis burta,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Ja pasākums līdz 200 dalībniekiem notiek, pasākumu organizatoriem un norišu vietu īpašniekiem jānodrošina dalībnieku un apmeklētāju personas datu un kontaktinformācijas iegūšana pirms pasākuma norises, lai nepieciešamas gadījumā nodotu tos Slimību profilakses un kontroles centram.

Visa aktuālā informācija tiks ievietota KM tīmekļvietnē www.km.gov.lv, kā arī visu kultūras institūciju tīmekļvietnēs. Aicinām sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā www.spkc.gov.lv

KRĪZES VADĪBAS PADOMES 12.MARTA SĒDES PROTOKOLS – https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu