Teātra dienas Žurkas Ex Libris

Svinam un jautrojamies Teātra dienā

Gunāra Janaiša foto