Skatītāja kartes lietošanas noteikumi

1. Skatītāja kartes izsniegšana

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais teātris” (turpmāk – Teātris) Skatītāja kartei drīkst pieteikties jebkura pilngadīga fiziska persona (turpmāk – Skatītājs), kura ir aizpildījusi Skatītāja kartes pieteikuma anketu un ir iepazinusies ar šiem noteikumiem.

Iepazīties ar noteikumiem, saņemt un aizpildīt Skatītāja kartes pieteikuma anketu iespējams Teātra kasē, Kronvalda bulvārī 2, Rīgā.

Vienai personai var tikt izsniegta tikai viena Skatītāja karte.

Maksa par Skatītāja kartes izsniegšanu ir 5,00 EUR (pieci euro 00 centi).

Skatītāja karte tiek izsniegta un reģistrēta personai, kura Skatītāja kartes anketā ir norādījusi obligāti aizpildāmo informāciju, pašrocīgi to parakstījusi un norādījusi anketas aizpildīšanas datumu.

Iesniedzot pieteikumu Skatītāja kartei, persona, kas saņem Skatītāja karti, ar savu parakstu apliecina, ka:

  • ir iepazinusies ar Skatītāja kartes izsniegšanas un lietošanas noteikumiem un piekrīt tiem;
  • ir devusi brīvu, nepārprotami izteiktu piekrišanu, ar kuru atļauj apstrādāt savus personas datus ar mērķi izmantot Skatītāja kartes priekšrocības;
  • piekrīt saņemt informāciju par Teātra jaunumiem, ja persona ir atzīmējusi atsevišķā laukā, ka vēlas saņemt tiešā mārketinga ziņojumus.

Ja Skatītājs ir norādījis savu e-pastu un/vai tālruņa numuru, taču nav atzīmējis, ka piekrīt kontaktinformācijas izmantošanai izvirzītajiem mērķiem, attiecīgā informācija uz norādīto e-pastu vai tālruņa numuru netiks sūtīta.

2. Skatītāja kartes priekšrocības

Skatītāja karte sniedz šādas priekšrocības:

  • 10% atlaide Teātra repertuāra izrādēm (iepērkoties internetā, atlaides netiek piemērotas);
  • Īpašie atlaižu piedāvājumi.

3. Skatītāja kartes lietošanas noteikumi

Skatītāja karti var sākt lietot uzreiz pēc tās saņemšanas un tai nav noteikts derīguma termiņš.

Lai izmantotu Skatītāja kartes priekšrocības, tā jāuzrāda pirms pirkuma veikšanas.

Skatītāja pienākums ir saudzīgi lietot un uzglabāt Skatītāja karti. Bojāta Skatītāja karte nav derīga.

Skatītāja kartes nozaudēšanas gadījumā jauna Skatītāja karte tiek izsniegta vēlreiz, aizpildot Skatītāja kartes pieteikuma anketu. Skatītāja kartes atjaunošanas gadījumā ir jāmaksā 5,00 EUR (pieci euro 00 centi).

Skatītāja kartes lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no Skatītāja kartes. Lai to izdarītu Skatītājs var iesniegt attiecīgu pieprasījumu Teātra kasē vai nosūtīt informāciju uz e-pastu pardosana@teatris.lv.

4. Skatītāja kartes privātuma atruna un personas datu apstrāde

Skatītāja personas datu apstrāde tiek īstenota, tikai un vienīgi pamatojoties uz Skatītāja skaidru un nepārprotamu piekrišanu.

Skatītāja kartes iesniegto personas datu pārzinis Valsts sabiedrība ar ierobežotu “Latvijas Nacionālais teātris”, reģistrācijas numurs 40003786149, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 2, Rīga, LV-1010, e-pasts: info@teatris.lv, tālrunis: 67006311.

Personas dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt Skatītāja kartes darbību – veikt personas identifikāciju, veidot izsniegto Skatītāja karšu reģistru, sniegt Skatītāja kartes priekšrocības, nosūtīt informāciju par jaunumiem, īpašiem piedāvājumiem un izmaiņām Skatītāja kartes darbībā, par pamatu izmantojot Skatītāja kartes lietotāja piekrišanu.

Ja Skatītājam uz e-pastu tiek nosūtīts tiešā mārketinga ziņojuma e-pasts, Skatītāja kartes lietotājam ir tiesības šī e-pasta apakšdaļā noklikšķināt uz saites „Nevēlos saņemt turpmākus ziņojumus”, un šādā gadījumā Teātris neturpinās sūtīt tiešā mārketinga ziņojumus.

Visa pārējā informācija par personas datu apstrādi ir pieejama Teātra tīmekļa vietnes sadaļā Noteikumi un privātums. Ja Skatītājam rodas jautājumi par Privātuma politiku, tas vēlas atsaukt piekrišanu personas datu izmantošanai, veikt labojumus iesniegtajos personas datos, izmantot citas Privātuma politikā noteiktās tiesības vai iesniegt sūdzību, Skatītājs var sazināties ar Teātra datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pastu info@tavidati.lv.

5. Nobeiguma noteikumi

Teātris patur tiesības anulēt Skatītāja karti, ja tiek pārkāpti šie noteikumi. Teātris ir tiesīgs jebkurā laikā vienpusēji atcelt vai mainīt šos noteikumus, par šādām izmaiņām paziņojot savā tīmekļa vietnē vai kādā citā informācijas pasniegšanas veidā.