Savādais atgadījums ar suni naktī saņem Labklājības ministrijas atzinības rakstu

Šī gada 29.novembrī  Latvijas Nacionālajā bibliotēkā svinīgā ceremonijā Latvijas Nacionālā teātra izrāde “Savādais atgadījums ar suni naktī” saņēma  atzinības rakstu  par to, ka aizstāv cilvēku ar invaliditāti intereses un veicina viņu tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

Jau trešo gadu tiesībsargs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” rīko konkursu “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam”, šī konkursa mērķis ir atklāt labās prakses piemērus un sekmēt personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju darbību.

Lindas Ģībietes foto