Rasmai Garnei Triju Zvaigžņu ordenis

17. novembrī mūsu aktrise Rasma Garne saņēma Trīs Zvaigžņu ordeni. Mīļi sveicam mākslinieci!

Par Rasmas Garnes dzīvi daiļradi daudz interesantu faktu ir mūsu jaunajā 100gades mājas lapā un teātra žurnāla “Būs!” 6. numurā.

http://100.teatris.lv/personality/68