Pasniegtas Teātra dienas izcilības balvas par spožiem sasniegumiem teātra mākslā

2020. gada 1. jūnijā Eduarda Smiļģa Teātra  muzejā norisinājās Teātra dienas izcilības balvu pasniegšanas ceremonija, ko ik gadu rīko “Latvijas Teātra darbinieku savienība” sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa muzeju.

Harija Liepiņa balvu par spožu aktierdarbu iepriekšējo sezonu laikā saņēma Latvijas Nacionālā teātra aktieris GUNDARS GRASBERGS. Balvu pasniedza Arturs Krūzkops. “Šādas balvas ir vajadzīgas, un man tas ir ļoti svarīgi”, saņemot balvu, atzina G.Grasbergs.

Par viņa nozīmīgāko sasniegumu pēdējā laikā uzskatāma 2017. gadā nospēlētais Francis Sebalds Ingas Ābeles „Klūgu mūka” iestudējumā (rež. Indra Roga), kam sekoja Jānis Kristītājs „Salomē” (2018) pie Viestura Kairiša. Abas šīs lomas ir savā ziņā radniecīgas un vienādi sarežģītas, jo jānospēlē vienlaikus reāls cilvēks un mītisks tēls (Sebalda gadījumā – mitoloģizēts 20. gadsimta laikā, jo īpaši katoļticīgo vidū), vienlaikus mīlestība pret Dievu un misijas apziņa, sludinot Kristus atnākšanu, un nespēja atsaukties Salomes jutekliskajam aicinājumam.

Šīm lomām seko Gundara Grasberga smalki un jūtīgi interpretētais Tors P.Pētersona/ R.Paula “Man 30 gadu” Ināras Sluckas režijā, mūziķa tēlā atklājot reti apspēlētu un šķietami vecmodīgu tēmu – mākslas spēju kompensēt dzīves traģiskos pagriezienus, vientulību, nespēju nosargāt vai izveidot attiecības ar otru cilvēku. Vienlaikus tieši šai lomā Gundars Grasbergs īstenoja mīlestības rašanos pasteļtoņos partnerībā ar Ditas Lūriņas spēlēto Rozi, ļaujot skatītājam būt aculieciniekam jūtu rašanās brīdim nevis pieņemt to kā autora vai režisora iekodētu aksiomu.

Pie jaunākajiem sasniegumiem jāmin centrālā loma Valtera Sīļa iestudētajā J.Jokelas “Finlandizācijā” (2019) – Aktieru zāles izrādē, kas aplūko cilvēku un tā cīņu ar sevi brīdī, kad ārējo apstākļu rezultātā jāiziet uz nopietniem kompromisiem ne tikai ar sirdsapziņu, bet arī prāta diktētiem lēmumiem un valsts varu. Gundara Grasberga tēlotais zinātnieks Olli Mentimā piedzīvo nervu sabrukumu, jo ar pilnu atbildības sajūtu izturas gan pret galēji godīgā kolēģa principialitāti, gan ministrijas prasībām, kas ir pretrunā viena ar otru. Un kaut arī luga ir par Somijas un Krievijas attiecībām, kas saasinās Krimas konflikta laikā, analoģija ar Latvijas situāciju un Latvijas vadošiem cilvēkiem un viņu lēmumiem ir acīmredzama.

Rezumējot – Gundara inteliģencē un emocionalitātē, viņa darbaspējās un prasīgumā pret profesiju un sevi tajā – rodamas tās kvalitātes, kas viņu dara īpašu Nacionālā teātra vadošo aktieru vidū, bet pēdējo sezonu spilgtās lomas ļauj viņu izvirzīt Harija Liepiņa balvai.

Lilitas Bērziņas balvu par spilgtu sniegumu pēdējo sezonu laikā un mākslinieciski augstvērtīgu darbu daudzu gadu garumā saņēma Jaunā Rīgas teātra aktrise REGĪNA RAZUMA. Balvu pasniedza Elīna Vāne.

Helēnas Tangijevas–Birznieces balvu par mūža ieguldījumu baleta mākslā un pedagoģijā Latvijas Profesionālā baleta asociācija pasniedza INTAI KARULEI – TEIKMANEI. Balvu pasniedza Maruta Grosberga–Taubere (Dinga).

Jēkaba Dubura balvu par jauno aktieru audzināšanu un ieguldījumu teātra pedagoģijā 45 gadu garumā saņēma ANNA EIŽVERTIŅA. Balvu pasniedza Edmunds Freibergs.

Apbalvošanas pasākumu, kā ierasts, vadīja profesors, Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzeja direktors Jānis Siliņš un LTDS valdes priekšsēdētāja, aktrise Daiga Šiliņa-Gaismiņa, kura novēlēja visiem klātesošajiem izturību un spēku šajā laikā: “Var pastāvēt tas, kurš var pārvērsties!”

Balvu kandidātus ieteica Latvijas profesionālie teātri un teātra kritiķi.

Fonda RAMPA rīkotais pasākums “ES ESMU”, kurš jau septiņus gadus pirmajā jūnija pirmdienā vienmēr noticis Fonda RAMPA rīkots pasākums “ES ESMU”, kas veltīts Latvijas teātra vecmeistaru atbalstam. Šogad dzīve scenarijā ir ieviesusi savas korekcijas. Tomēr fonda darbība atbalstot teātra vecmeistarus turpinās visu laiku. 

Kaut arī satikšanās klātienē izpaliek, šogad 1. jūnijā uzveduma ES ESMU rīkotāji pēc Teātra dienas izcilības balvas svinīgās ceremonijas kopā ar ilggadējiem uzveduma atbalstītājiem AS “Latvijas Valsts Meži” Eduarda Smiļģa Teātra muzeja dārzā, iestādīja koku ar cerību uz tikšanos klātienē vistuvākajā nākotnē.

Fonda pārstāvji aicina noskatīties kādu no iepriekšējo gadu uzvedumu ierakstiem un atbalstīt teātra vecmeistarus ziedojot.

Gan ziedojuma konta numuru, gan saiti uz video atradīsiet fonda mājas lapā www.rampa.lv

Foto: Valters Poļakovs