Nacionālais teātris pauž atbalstu visiem Ukrainas iedzīvotājiem

Teātris visos laikos un visās tā izpausmēs ir par humānismu, par sarunu, par mieru. Par tiesībām uz dzīvību un par tiesībām uz brīvību.

Latvijas Nacionālais teātris publiski pauž atbalstu mūsu kolēģiem un visiem Ukrainas iedzīvotājiem šajā dienā, kad Krievija uzsākusi militāru ofensīvu visā frontes līnijā, iebrūkot svešas valsts teritorijā.

Mēs aicinām Eiropas un pasaules līderus apzināties Krievijas agresīvās rīcības tālāko ietekmi uz visiem mums.


The theatre is for humanism, for discussion and for peace at all times and in all forms. For the right to life and the right to freedom.

The Latvian National Theatre would like to publicly express its support to our colleagues and all people of Ukraine on this day when Russia has started military operations along the whole front line by invading
the territory of another country.

We invite the European and global leaders to be aware of the further effect of the Russian aggression to all of us.


Театр виступає за гуманізм, за дискусію та за мир у всі часи та у всіх формах. За право життя і право на свободу.

Латвійський Національний театр хотів би публічно висловити свою підтримку нашим колегам і всьому народу України в цей день, коли Росія розпочала військові дії по всій лінії фронту, вторгнувшись на територію іншої країни.

Ми закликаємо європейських та світових лідерів усвідомити той факт, що подальша агресія Росії матиме серйозні наслідки для всіх нас