Nacionālais teātris izsludina lugu “makšķerēšanas” konkursu

Latvijas Nacionālais teātris izsludina pilna apjoma lugu ideju “makšķerēšanas” konkursu. Konkursa galvenais mērķis ir veicināt Latvijas dramaturģijas attīstību un lugu tapšanu, lai teātra repertuārā iespējami vairāk iekļautu jaunākos Latvijas autoru darbus.

Pirms trim gadiem pēc labākajiem kino industrijas paraugiem sarīkojot lugu ideju makšķerēšanas konkursu, Nacionālais teātris pārliecinājās, ka tas ir viens no veiksmīgākajiem veidiem, kā palīdzēt tapt jaunām latviešu lugām. Pirmkārt, tā bija lieliska iespēja ieraudzīt lugu rakstītājus aci pret aci teātrī. Otrkārt, teātris uzzināja daudz jaunu vārdu. Par to liecina tas, ka pirmo vietu ieguva jaunā dramaturģe Linda Rudene, bet otro – vienbalsīgi Artūrs Jankovskis, debitants profesionāļu vidē. Abas lugas – “Riests” un “Oligarhs” – šobrīd ar panākumiem tiek spēlētas Nacionālā teātra mazajās zālēs.

Nacionālā teātra literārās daļas vadītāja Ieva Struka


Konkurss notiek divās kārtās. Pieteikums lugu ideju “makšķerēšanas” konkursa 1. kārtai nosūtāms līdz 2022. gada 16. maijam elektroniski (lugukonkurss@teatris.lv) vai pa pastu (Kronvalda bulvāris 2, Rīga, LV-1010). Dalībnieku pieteikuma anketa pieejama teātra ŠEIT

1. kārtas darbus vērtē Nacionālā teātra izveidota konkursa komisija – Ināra Slucka, Valters Sīlis, Reinis Suhanovs, Ieva Struka un Jānis Vimba – un rekomendē virzīšanai uz 2. kārtu.

Konkursa 2. kārtas norise paredzēta 2022. gada 6. jūnijā 16:00 Latvijas Nacionālā teātra Jaunajā zālē. Uz konkursa otro kārtu tiek individuāli uzaicināti tie ideju autori, kuri izturējuši 1. kārtu. Konkursa 2. kārtas posmā lugas ideja tiek izklāstīta mutiski, 15 minūšu laikā nolasot uzrakstīto. Šo tekstu no intelektuālā īpašuma zādzības divu gadu garumā aizsargā rakstveida apliecinājums, ko paraksta žūrijas locekļi un visi klātesošie. Lugas idejā tiek iekļauts idejas secīgs izklāsts, potenciālais personāžs un tā raksturojums, paredzētais apjoms. Par priekšrocību tiks uzskatīts trīs lappušu teksts, lai pārliecinātos par autora iecerēto rakstības stilu un valodu.

Pēc uzvarētāju noteikšanas teātris var slēgt autoratlīdzības līgumu, kurā paredz tālāko darbību, termiņus un apmaksu par pilna apjoma lugas uzrakstīšanu sadarbībā ar konkrētu režisoru. Lugas pasūtījuma līgums tiek slēgts ar mērķi to iestudēt uz kādas no teātra skatuvēm. Ja noteiktajā periodā līgums nav noslēgts, autors ir tiesīgs rīkoties ar savu ideju pēc saviem ieskatiem.

Pilns konkursa nolikuma teksts ŠEIT