Nacionālais teātris ir izsludinājis lugu ideju “makšķerēšanas” konkursu

Latvijas Nacionālais teātris sadarbībā ar Nacionālas mākslas atbalsta fondu   izsludina Nacionālā teātra pilna apjoma lugu ideju “makšķerēšanas” konkursu.

Šī konkursa galvenais mērķis ir veicināt Latvijas dramaturģijas attīstību un stimulēt jaunu darbu tapšanu, lai teātra repertuārā iespējami vairāk iekļautu jaunākos Latvijas autoru darbus.

Konkurss notiks divās kārtās. Pieteikums lugu ideju “makšķerēšanas” konkursa 1.kārtai nosūtāms līdz 2019. gada 1. augustam elektroniski: info@teatris.lv vai pa pastu Kronvalda bulvāris 2, Rīga, LV-1010. Pieteikumam pievieno autora īsto vārdu, pseidonīmu, ja ir, kontaktinformāciju, tai skaitā – tālruņa numuru / e-pasta adresi, darba iecerēto nosaukumu un īsu, konspektīvu aprakstu līdz 150 vārdiem, kas tiks pievienots protokolam autora un darba idejas identifikācijai un aizsardzības nodrošināšanai. 1.kārtas darbus vērtē konkursa komisija un rekomendē virzīšanai uz 2.kārtu.

Konkursa 2. kārtas norise paredzēta 2019. gada 15. augustā Latvijas Nacionālā teātra LMT Jaunajā zālē plkst. 16:00. Uz konkursa otro kārtu tiks individuāli uzaicināti tie ideju autori, kuri izturējuši 1.kārtu.

Lugu ideju “makšķerēšanas” konkursa balvu fonds – 1. vietas ieguvējs saņem EUR 800, 2. vietas ieguvējs – EUR 500 un 3. vietas ieguvējs – EUR 300.

Konkursa 2. kārtas posmā lugas ideja tiek izklāstīta mutiski, nolasot uzrakstīto 15 minūšu laikā. To no intelektuālā īpašuma zādzības divu gadu laikā aizsargā rakstveida apliecinājums, ko paraksta žūrijas locekļi un visi klātesošie. Lugas idejā tiek iekļauts idejas secīgs izklāsts, potenciālais personāžs un tā raksturojums, paredzētais apjoms. Par priekšrocību tiks uzskatīts 3 lappušu teksts, lai pārliecinātos par autora iecerēto rakstības stilu un valodu.

Lugu ideju “makšķerēšanas” konkursa darbus vērtē LNT izveidota komisija. Komisija var piešķirt vairākām idejām vienādu vietu. Komisija var kādu vietu nepiešķirt nevienam.

Pēc uzvarētāju noteikšanas teātris var slēgt autoratlīdzības līgumu, kurā paredz tālāko darbību, termiņus un apmaksu par pilna apjoma lugas uzrakstīšanu sadarbībā ar konkrēto režisoru. Teātrim ir tiesības slēgt līgumus ar vienu vai vairākiem autoriem, vai neslēgt nevienu līgumu. Teātrim pozitīvi novērtējot lugas ideju un izsakot vēlēšanos slēgt lugas pasūtījuma autora līgumu, Autoram ir pienākums saglabāt Teātrim tiesības uz lugas pasūtījuma līguma noslēgšanu trīs mēnešu laikā, skaitot no Lugu ideju „makšķerēšanas” konkursa noslēgšanās dienas. Lugas pasūtījuma līgums tiek slēgts ar mērķi to iestudēt uz kādas no Teātra skatuvēm. Ja noteiktajā periodā līgums nav noslēgts, Autors ir tiesīgs rīkoties ar savu ideju pēc saviem ieskatiem.

Lugu ideju “makšķerēšanas” konkursā aicināti piedalīties Latvijas autori bez vecuma, dzimuma vai nacionālā ierobežojuma. Darba valoda – latviešu.