Mārcim Maņjakovam Gulbenes novada GODS

10.oktobrī Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs Latvijas Nacionālā teātra aktierim Mārcim Maņjakovam pasniedza balvu „Gulbenes novada GODS”. Kopš balvas nodibināšanas šī bija pirmā reize, kad tā tika pasniegta. Kopā ar novadnieka, Latvijas Mākslas akadēmijas Metāla dizaina apakšnozares katedras vadītāja Arvīda Endziņa veidoto balvu M.Maņjakovs saņēma kultūrvēsturisku divu dienu ceļojumu pa Gulbenes novadu.

Šis bija Raita Apalupa ierosinājums – izveidot Gulbenes novada kultūras balvu, kuru pasniegt Latvijas līmeņa kultūras darbiniekiem. Gulbenes novada Kultūras komisija nolēma nodibināt balvu, kas tiktu pasniegta sakarā ar mūsu ievērojamu novadnieku jubilejām Latvijā vai novadā zināmam kultūras cilvēkam – šī ievērojamā jubilāra ideju turpinātājam.

Pirmā balva tika pasniegta aktierim Mārcim Maņjakovam sakarā ar slavenā amata brāļa Kārļa Sebra simtgadi.

„M.Maņjakovs ir K.Sebra tradīciju turpinātājs, kā arī teātra krustdēls, viņš ir arī tas, kurš vēlas uzturēt sadraudzību ar Gulbenes novadu un nest tālāk K.Sebra idejas. M.Maņjakovs būs mīļi gaidīts Gulbenes novadā, lai divu dienu ceļojuma laikā viesotos vietās un izstaigātu takas, kur reiz bijis un gājis K.Sebris,” informē Gulbenes novada Kultūras komisijas priekšsēdētāja Edīte Siļķēna.

E.Siļķēna norāda, ka nākamajā gadā šādu balvu plānots pasniegt kādam māksliniekam sakarā ar Tirzā dzimušā gleznotāja Ludolfa Liberta 120 gadu jubileju.

Balvu „Gulbenes novada GODS” pasniedz mūzikā, literatūrā, vizuālajā un skatuves mākslā ievērojamu novadnieku nozīmīgās jubilejās. Vienā nozarē balvu pasniedz reizi piecos gados, vienā gadā – ne vairāk kā divas balvas. Balvu pasniedz bijušajiem un esošajiem gulbeniešiem un arī zināmiem Latvijas kultūras darbiniekiem kā goda, cieņas apliecinājumu par izcilo novadnieku darba turpināšanu un popularizēšanu. Tās pasniegšanu organizē Gulbenes novada dome.

Lēmums par balvas „Gulbenes novada Gods” dibināšanu pieņemts 2014.gada 24.jūlija Gulbenes novada domes sēdē.

Gunta Krevica,tsabiedrisko attiecību speciāliste