Latvijas Nacionālais teātris uzskata, ka Kirila Serebreņņikova arests ir izrēķināšanās ar viņu kā mākslinieku

22.augusta rītā Latvijas Nacionālais teātris no plašsaziņas līdzekļiem saņēma satraucošu ziņu par izcilā krievu režisora, Gogoļa centra mākslinieciskā vadītāja Kirila Serebreņņikova arestu, kā iemeslu minot apzinātu noziedzīgu naudas izkrāpšanas shēmas organizēšanu. Ņemot vērā, ka 2017. gada 23. maijā Serebreņņikovs tika aizturēts un minētajā lietā viņam tika piemērots liecinieka statuss, ņemot vērot to, ka Serebreņņikovs šajā laikā neizvairījās no tiesībsargājošām iestādēm, sniedza liecības, kā arī ņemot vērā to, ka viņam tika atņemti dokumenti, liedzot iespēju pamest valsti, uzskatām, ka drošības līdzekļa maiņa uz arestu ir pārspīlēta un nepieņema Krievijas varas iestāžu rīcība.

Apzinoties to, ka Kirils Serebreņņikovs ir pazīstams Krievijā, Eiropā un citur pasaulē kā brīvdomīgs un drosmīgs mākslinieks, par ko liecina tikko piešķirtais nozīmīgākais teātra nozares apbalvojums Eiropā – “Jaunās realitātes balva”, ko paredzēts pasniegt decembrī Romā, kā arī to, ka jūlija sākumā pāris dienas pirms pirmizrādes autoritāri tika atcelta viņa iestudētā baleta “Nurijevs” pirmizrāde Maskavas Lielajā teātrī, uzskatām, ka arests un pret Serebreņņikovu vērstā kampaņa ir varas izrēķināšanās ar viņu kā mākslinieku.

Latvijas Nacionālais teātris sadarbojas ar režisoru Kirilu Serebreņņikovu kopš 2010. gada. Šajā laikā ir tapušas četras mākslinieciski augstvērtīgas izrādes – “Mirušās dvēseles”, “Voiceks”, “Raiņa sapņi” un “Tuvā pilsēta”, kuras atnesušas teātrim panākumus, tostarp starptautiskā mērogā, un atklājušas Latvijas skatītājiem laikmetīgā teātra valodas iespējas. Ir aizsāktas sarunas par nākamo darbu, kas būs veltījums Latvijas simtgadei.

Latvijas Nacionālais teātris pauž atbalstu režisoram Kirilam Serebreņņikovam un cer, ka apsūdzība tiks izskatīta likumā paredzētajā kārtībā, nepārkāpjot cilvēktiesības un ietverot iespēju to izskatīt Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Утром 22 августа Латвийский Национальный театр узнал из СМИ тревожное известие об аресте выдающегося русского режиссера, художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебреникова, обвиняемого в сознательной организации мошеннической схемы с целью хищения денежных средств.  Принимая во внимание то, что 23 мая 2017 года Серебренников был допрошен и в этом деле получил статус свидетеля, то, что за прошедшее с того дня время Серебренников являлся в судебные органы, давал показания, а также и то, что у него были отняты документы и возможность покинуть страну, мы считаем, что его арест – это крайняя мера и неприемлемое действие российских органов власти.

Несмотря на то, что Кирилл Серебренников известен в России, в Европе и в мире как свободно мыслящий и смелый художник, о чем свидетельствует только что присужденная ему самая престижная европейская театральная награда “Новая театральная реальность”, которую он должен получить в Риме в декабре этого года, но все-таки перед премьерой в Большом театре был отменен поставленный им балет «Нуреев», и мы считаем, что арест и развязанная против Серебренникова кампания – это желание властей уничтожить его как художника.

Латвийский Национальный театр сотрудничает с Кириллом Серебренниковым с 2010 года. За это время им были поставлены четыре значительных высокохудожественных спектакля – «Мертвые души», «Войцек», «Сны Райниса» и «Ближний город», которые принесли театру успех, в том числе и международный, и открыли латвийским зрителям новые возможности современного театрального языка. Театр уже договорился с Серебренниковым о следующей работе, которая будет посвящена столетию Латвии

Латвийский Национальный театр выражает поддержку режиссеру Кириллу Серебренникову и надеется, что обвинение будет рассмотрено с соблюдением законодательства, без нарушения прав человека, но не исключает возможности рассмотрения этого дела в Европейском суде по правам человека.