Izglītības raidījums – No kreisās uz labo

Latvijas Nacionālais teātris sadarbībā ar kultūrizglītības programmu “Latvijas skolas soma” piedāvā jaunu mācību palīglīdzekli latviešu literatūras apguvei pamatskolā un vidusskolā – “No kreisās uz labo”.

Projekta ideja radusies, tā iniciatorei, režisorei un scenārija autorei Ditai Lūriņai-Eglienai attālināto mācību laikā iesaistoties savas atvases – 8. klases skolēna – latviešu literatūras apguves procesā un konstatējot, ka tas nepavisam nesaista jauno cilvēku un neveido viņā nozīmīgu priekšstatu par literatūru. Režisore, veidojot katra raidījuma saturu, iekļāvusi laikmeta kontekstu, no politiski vēsturiskā līdz sadzīviskajam, pievēršoties gan laikmetam, kurā dzīvoja vai dzīvo autors, gan tam vēsturiskajam laika nogrieznim, par kuru vēsta literārais materiāls.

Projekta “No kreisās uz labo” vēstures eksperts un līdzautors ir Eduards Liniņš, kurš papildinājis stāstu un veidojis līdzsvaru, precīzi izvēloties faktus, kas sasaista notikumus literatūrā, autoru dzīvē un pasaulē. “Latvijas skolas somas” mājas lapā https://www.lnkc.gov.lv/lv/videomateriali-par-rakstniekiem bez maksas skatāmi trīs raidījumi, kas veltīti Ingai Ābelei, Ojāram Vācietim, Anšlavam Eglītim un viņu daiļradei.

Rēķinoties ar jaunajai paaudzei raksturīgo klipveida informācijas uztveri, raidījuma “No kreisās uz labo” operators un montāžas režisors Ivo Grīsniņš-Grīslis stāstīto dinamiski paspilgtinājis ar vizuāliem materiāliem – attēliem, rakstītu tekstu uzskatāmu titru formā, animāciju, digitālo dizainu.

Eduards Liniņš par raidījumu kopsavilkumu stāsta: “Literatūra netop izolētā telpā. Rakstnieks, viņa radošais un cilvēciskais liktenis ir sava laika sociālo, politisko un idejisko procesu sastāvdaļa. Laikmets ietekmē radītāju, un nozīmīgs radītājs, savukārt, – laikmetu. Šīs savstarpējās saiknes, sakarības un atkarības cenšas atklāt mūsu veidotās filmas.”

Raidījuma režisore, scenārija autore un moderatore Dita Lūriņa-Egliena par padarīto saka: “Jaunieši ir steidzīgi, laikmets ir straujš un iespēju apturēt laiku, lasot grāmatu, izmanto retais. “No kreisās uz labo” radošā komanda šos faktus pieņem kā izejošos apstākļus un izmet 101 āķi, lai “uzāķētu” jauniešu uzmanību kaut ar vienu no tiem. Tie var būt vēsturiskie fakti un konteksts, kas liek ieraudzīt kādu autoru vai viņa rakstīto pavisam no citas puses, tas var būt dzejolis vai prozas fragments, kas pēkšņi ieskanas saprotamā intonācijā, tās var būt cilvēciskās vājības, kas, izrādās, piemīt arī tiem, kurus dēvējam par klasiķiem, tā var būt satikšanās ar autoru, kas, izrādās, dzīvo tepat “kaimiņos” un vēl un vēl… Tādēļ parunāsim par literatūru. Īsi! Ātri! Koncentrēti!”