Indrai Rogai Eduarda SMIĻĢA BALVA

Sveicam un lepojamies!

Latvijas Teātra darbinieku savienības izplatītajā paziņojumā teikts: „Indra Roga – viena no spēcīgākajām režisorēm inscenētājām Latvijas teātrī, kas pārliecinoši un neatlaidīgi iet savu ceļu mākslā, izrādēs risinot garīgus un eksistenciālus jautājumus, pētot cilvēka dvēseles struktūru un apziņas attīstību, indivīda attiecības ar tautu, mākslinieka “autsaidera” statusu pragmātiskā sabiedrībā cauri laikiem. Sākotnēji atsevišķi teatralizēti elementi Indras Rogas izrādēs tika izmantoti, lai padarītu vieglāk uztveramu tēlu psiholoģisko zīmējumu un distancētu no tiešas iespējas identificēties ar redzamo uz skatuves, šobrīd to nomainījusi ekspresīva izteiksme, spēlējoties ar cilvēku-masku savstarpējām sadursmēm, pretstatot tos garīgu ceļu ejošam indivīdam. Viņas izrādēm raksturīga sarežģīta struktūra, paralēli galvenajai līnijai veidojot sazarotu attiecību tīklu, kas veido fonu un vienlaikus raksturo laikmetu un vidi. Indras Rogas izrādes no citu režisoru darbiem šķir arī spilgta vizualitāte, un nereti darbojošās personas ir šīs izrādes-“gleznas” galvenais objekts, kas pilnvērtīgi funkcionē un ir uztverams tikai kontekstā ar visu izrādes vizuālo un skanisko partitūru.” (Ieva Struka, Latvijas Nacionālā teātra direktora palīdze repertuāra jautājumos)

Pie nozīmīgākiem Indras Rogas iestudējumiem pieder H. Ibsena “Nora”, V. Šekspīra “Karalis Līrs”, A. Ostrovska “Līgava bez pūra”, G. Janovska “Uz neatgriešanos”, L. Stumbres “Smiltāju mantinieki”, R. Blaumaņa “Skroderdienas Silmačos”, Dž. Kendera, F. Eba, Dž. Masterofa “Kabarē”, M. de Unamuno “Migla” Latvijas Nacionālajā teātri, M. Bulgakova “Zoikina kvartira (Zojkas dzīvoklītis)” un B. Pasternaka “Doktors Živago” Valmieras Drāmas teātrī.

Teātra dienas balvas tiek pasniegtas jau kopš 1986. gada, kad Eduarda Smiļģa balvu saņēma Eduards Pāvuls, Harijs Liepiņš un Artūrs Dimiters. 1987. gadā pirmo reizi tika pasniegta Lilitas Bērziņas balva aktrisei par izciliem sasniegumiem teātra mākslā, un to saņēma Vija Artmane un Astrīda Kairiša. 1996. gadā par izciliem sasniegumiem baleta mākslā Lita Beiris saņēma Helēnas Tangijevas-Birznieces balvu, savukārt 2005. gadā tika iedibināta tradīcija pasniegt Harija Liepiņa balvu aktierim par izcilu, spilgtu aktierdarbu iepriekšējo sezonu laikā, un to saņēma aktieris Ivars Puga.

Balvu kandidātus iesniedz Latvijas profesionālie teātri, bet balvu laureātus nosaka biedrības “Latvijas Teātra darbinieku savienība” valde aizklātā balsojumā.