Dita Lūriņa un Rita Melnace saņem Alfreda Amtmaņa- Briedīša balvu

Latvijas Nacionālajam teātrim kopš 1985.gada ir tradīcija, katru gadu 5.augustā Alfreda Amtmaņa-Briedīša dzimšanas dienā pulcēties režisora mājās, šobrīd muzejā -Valles „Zvanītāju Bukās”, un kopā ar Valles pašdarbības kolektīviem sniegt svētku koncertu. Katru otro gadu muzejs piešķir Alfreda Amtmaņa-Briedīša prēmiju kādam no Nacionālā teātra aktieriem.

Šogad 5.augustā  Vallē Alfreda Amtmaņa-Briedīša dzimto māju “Zvanītāju Buku” pagalmā uzstādies Dita Lūriņa un kvartets Undertango. Ditu vokāli atbalstīs arī Ainārs Ančevskis.

Par tradīciju ir kļuvis arī dievkalpojums Valles baznīcā, kas dod svētību teātra jaunajai sezonai un aizlūdz par mūžībā aizgājušajiem Latvijas Nacionālā teātra aktieriem.

Foto – Gita Paegle un Vilnis Auzāns