Ārkārtējās situācijas dēļ izrādes nenotiks līdz 12. maijam.

Nenotikušās Latvijas Nacionālā teātra izrādes iespēju robežās tiks pārceltas uz vēlāku laiku un iegādātās biļetes būs derīgas.

Informācija par pārcelto pasākumu norisi tiks paziņota iespējami drīz pēc ārkārtējās situācijas beigām, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Ja izrādi nebūs iespējams pārcelt un tā tiks atcelta, biļešu īpašniekiem tiks piedāvāts apmeklēt citu līdzvērtīgu Latvijas Nacionālā teātra izrādi vai arī tiks atmaksāta nauda par iegādātajām biļetēm atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam.
Sekojiet turpmākajai informācijai teātra mājas lapā www.teatris.lv un sociālajos tīklos!


Papildus jautājumiem
e-pasts: info@teatris.lv
telefons (darba dienās 11:00-16:00): biļešu rezervācijas jautājumos 26665217, abonementiem 29433377

 

Latvijas valdība 2020. gada 7. aprīlī lēma par mēnesi – līdz š.g. 12. maijam – pagarināt Covid-19 izraisīto ārkārtējo situāciju valstī.

Attiecīgi līdz 12. maijam spēkā ir aizliegums rīkot jebkādus publiskus (tostarp kultūras, izklaides, svētku, atpūtas, sporta) pasākumus (saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteikto definīciju).