AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ no 13. marta līdz 14. aprīlim nenotikušās Latvijas Nacionālā teātra izrādes iespēju robežās tiks pārceltas uz vēlāku laiku un iegādātās biļetes būs derīgas.

Informācija par pārcelto pasākumu norisi tiks paziņota iespējami drīz pēc ārkārtējās situācijas beigām, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Ja izrādi nebūs iespējams pārcelt un tā tiks atcelta, biļešu īpašniekiem tiks piedāvāts apmeklēt citu līdzvērtīgu Latvijas Nacionālā teātra izrādi vai arī tiks atmaksāta nauda par iegādātajām biļetēm atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam.
Sekojiet turpmākajai informācijai teātra mājas lapā www.teatris.lv un sociālajos tīklos!


Papildus jautājumiem
e-pasts: info@teatris.lv
telefons (darba dienās 11:00-16:00): biļešu rezervācijas jautājumos 26665217, abonementiem 29433377