Aizdegta Bertas Rūmnieces vēsturiskā lustra

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Nacionālā teātra 3.ģērbtuvē bija svinīgs notikums, tika aizdegta vēsturiskā Bertas Rūmniecas lustra, kas nākusi no Latvijas teātra muzeja fondiem un ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu restaurēta.

Latvijas Nacionālā teātra 3.ģērbtuvevēsturiski ir “lielo dāmu” ģērbtuve. Tā arī ir lielākā sieviešu ģērbtuve Nacionālajā teātrī, kas turklāt atrodas tieši līdzās skatuvei. Vienmēr tā bijusi īpaša, tajā pie saviem grimgaldiņiem izrādēm gatavojušās visas teātra prīmas: Klintīte, Berta Rūmniece, Mirdza Šmithene, Emma Ezeriņa, Lilija Ērika, Lidija Freimane, Elza Radziņa, Velta Līne un vēl citas. Un vēl joprojām, uz jautājumu par „dzīvesvietu” teātrī – „kur tu esi?” – saņemot jaunas aktrises atbildi „trešajā”, parasti atskan ar apbrīnu novilkts: ooo, trešajā!

3.ģērbtuvē stāv leģendām apvītais 30. gadu skapis ar elegantiem rožu kokgriezumiem un no tā paša laika rūpīgi glabāts un restaurēts spogulis, nu tiem ir pievienojusies arī Rūmniecītes krāšņā lustra.

Aizvadītā gada nogalē teātrī tika pieminēta aktrises Bertas Rūmnieces 150.dzimšanas diena. Savukārt, sagaidot aktrises Bertas Rūmnieces 50. darba gadu jubileju 1932.g., kritiķis un toreizējais Nacionālā teātra direktors Artūrs Bērziņš rakstīja: “Bertas Rūmnieces jubileja ir latviešu teātra jubileja. Viņas panākumi ir latviešu teātra un līdz ar to vairāku aktieru paaudžu panākumi”. Jo savas mākslinieces gaitas viņa aizsāka latviešu teātra pašos pirmsākumos, kad izrāžu skaits bija tikai ap 20 gadā, kad darbs teātrī vairāk līdzinājās labdarībai, balstītai uz nenogurstošu darba gribu un ideju.

Berta Rūmniece tiek dēvēta arī par latviešu teātra māti. Tas lielā mērā saistīts ar repertuāru , ko tā spēlējusi. Berta Rūmniece nav atveidojusi nevienu gados jaunu varoni, meiteni vai sievieti. Un prāts arī neesot nesies uz tām. Viņas daļa – raksturlomas, vecākas dzīves pieredzējušas sievietes, mātes – sirsnību un saulainu prieku izstarojošas.

Arī dzīvē Berta Rūmniece bija piecu bērnu māte (turklāt vēl četri bija pāragri zaudēti). Uz izrādēm viņa vienmēr esot nākusi kā uz dievkalpojumu, jau pāris stundu pirms sākuma. Nekad neesot pieļāvusi sev dublanti. Kā teātra dzīves folklora vēsta – Berta Rūmniece no rīta piedzemdējusi bērnu, vakarā noteikti bija teātrī un, nedod Dievs, ka kāda bija sākusi grimēties viņas lomai…

Šobrīd 3.ģērbtuvē “dzīvo” Rasma Garne, Inta Tirole, Baiba Indriksone, Ināra Slucka, Ilze Rudolfa, Dace Bonāte, Zane Jančevska, Indra Burkovska, Marija Bērziņa, Līga Zeļģe, Zane Dombrovska, Liene Sebre. Agnese Cīrule.

Kaspara Teilāna foto