90 gadu jubilejā atceramies Arno Upenieku

Laiks strauji mēģina izdzēst no atmiņas mūsu kolēģa Arno Upenieka vaibstus, par kuriem savulaik teātra literārās daļas vadītāja Rita Melnace rakstīja: “Arno Upenieka aktiera maska, gadiem ejot, ir it kā dilusi, kļuvusi caurspīdīgāka, aiz kuras arvien jaušamāk iezīmējušās aktiera patiesās sejas līnijas.” Un tiešām – pat tikai viegli uzmetot acis bildēm ar Upenieka varoņiem dažādu laiku izrādēs – ir labi redzams, kā vecums jauneklīgo raksturlomu tēlotāju padarīja aizvien interesantāku, tāpēc darba viņam pietika līdz pat brīdim, kad Upenieks pats pieņēma lēmumu, ka izbraukāt ceļu no Slokas mājas līdz teātra ēkai kļūst par grūtu.

“Mērnieku laiki” 2007. gads

Pēc Teātra fakultātes beigšanas pāris gadus Upenieks strādājis Liepājas teātrī, bet jau 1957. gadā uzsāka darbu Nacionālajā – skaidri redzams, ka tas ir pirmais gads pēc vēsturiski svarīgā komunistiskās partijas XX kongresa, kas ļāva uzelpot arī teātriem un komēdijās jokot ne tikai par budžiem vai fašistiem. Arno Upenieka pirmo lomu klāstā parādās Blaumaņa varoņi – Krišs no “Saldenās pudeles”, Pūlīšu Pauls no “Pazudušā dēla” un Rūdis “Skroderdienās Silmačos”, kas šodien liekas parastas otrā plāna lomas latviešu klasikā, bet tolaik tā ir iespēja no skatuves uzturēt latvisku garu. Tomēr Arno Upenieks ir spēlējis arī padomju pilsoņus – Skopcovu “Ļubovā Jarovajā”, Mihailu “Reiz Jaungada naktī”, Konstantinovu “Cietsirdīgajās spēlēs” un daudzas citas….

“Ciemiņi” 2015. gads

Jau piesauktās interesantās vecuma gadu lomas parādās 2000. gadu sākumā, jo dzīves grūtās un gaišās dienas patiešām ir iezīmējušas neparasti dziļas līnijas aktiera sejā – un pirmais to ierauga Pēteris Krilovs, kurš uztic Upeniekam Mikus tēva lomu – jau atkal Blaumaņa lugā “Pazudušais dēls”, it kā noslēdzot radošo mūžu, un tomēr Krilovam seko arī Viesturs Kairišs, pie kura Arno Upenieks nospēlē dzīvesgudrā Lagzdas lomu izrādē “Skola” un piedalās arī izrādēs “Mērnieku laiki” un “Kazimirs un Karolīne”.

Jau piecus gadus Arno Upenieka vairs nav starp mums, tomēr laiks vēl nav pilnībā izdzēsis viņa sejas vaibstus, tāpēc pieminam viņu viņa 90 gadu jubilejā.